Zespół Guillaina-Barrégo

Zespół Guillaina-Barrégo jest neurologiczną chorobą autoimmunologiczną. Oznacza to, że układ immunologiczny chorego atakuje jego własny układ nerwowy.

Wśród możliwych przyczyn choroby podaje się infekcje wirusowe czy bakteryjne, nie ma jednak pewności w tym zakresie. Choroba ta częściej dotyka mężczyzn, nie ma natomiast prawidłowości jeśli chodzi o wiek zachorowania.

Objawy mogą pojawić się zarówno we wczesnych latach, jak i w dorosłości. Wśród początkowych objawów są drętwienie i mrowienie kończyn.

Zaczyna się ono od stóp, by stopniowo przenieść się na kończyny górne. W dalszej kolejności pojawiają się problemy z napięciem mięśniowym – chory może mieć nawet problemy z mówieniem.

Przebieg choroby jest różny – w niektórych przypadkach bardzo szybki, w innych z kolei objawy mogą rozwijać się do miesiąca. Aby powstrzymać objawy, lekarze stosują terapię immunomodulującą.

Terapia ta jest też wspierany rehabilitacją, która ma na celu usprawnienie i wzmocnienie osłabionych mięśni.

https://klinika-trzezwosci.pl/nasza-oferta/odwyk-alkoholowy www.darkprint.pl