Tłumaczenie symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne coraz częściej znajduje się w podstawowej ofercie biura tłumaczeń. Jest to tłumaczenie ustne, które wykonuje się na bieżąco. W przypadku tłumaczenia symultanicznego tłumacz nie ma wcześniej przygotowanego tekstu źródłowego i tłumaczy tekst równolegle. Uważa się, że tłumaczenie symultaniczne jest najtrudniejsze i wymaga od tłumacza największych kompetencji językowych oraz dużego skupienia. Tłumaczenie symultaniczne jest także najbardziej wymagające, gdyż sprawdza u tłumacza jego znajomość użycia języka w danej sytuacji, kiedy to nie ma możliwości naniesienia poprawek. Tłumaczenie symultaniczne jest trudne przede wszystkim dlatego, że osoba która wygłasza tekst oryginalny wypowiada się jednym ciągiem nie robiąc przerwa dla tłumacza. Tłumacz musi zatem skupiać się na jednoczesnym i słuchaniu i tłumaczeniu w języku mówionym.

Takiego rodzaju tłumaczenia są wykorzystywane najczęściej na większych spotkaniach i eventach. Firma wynajmuje wówczas tłumacza, który pracuje w specjalnej, dźwiękoszczelnej kabinie. Korzysta on ze słuchawek, dzięki którym może słuchać wypowiedzi mówcy jednocześnie tłumacząc ją pozostałym słuchaczom. Warto tutaj zaznaczyć, że tłumacz wypowiedzi mówcy słyszy z lekkim opóźnieniem, co ułatwia mu tłumaczenie przemówienia. Słuchacze zgromadzeni na sali, którzy nie znają języka, w którym wypowiada się mówca otrzymują słuchawki, przez które słyszą tłumaczenie. Koszt wynajęcia tłumacza dla tłumaczenie symultanicznego jest zdecydowanie wyższy niż w przypadku tłumaczeń innego typu. Wiąże się to oczywiście z całkowicie odmienną formą tłumaczenia.

http://www.mtlumaczenia.pl/cennik biuro tłumaczeń śrem