Specjalistyczne tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia prawnicze są bardzo trudne, wymagają od tłumacza szerokiej wiedzy z zakresu prawa i sporych umiejętności językowych. Każdy tłumaczony dokument prawny musi bowiem być przejrzysty, zrozumiały, przetłumaczony w możliwie najwierniejszy sposób. Dużym utrudnieniem dla tłumaczy, którzy zajmują się tłumaczeniem aktów prawnych jest fakt, że wiele słów kluczowych danego języka w konkretnym systemie prawnym nie ma żadnego odzwierciedlenia w języku obcym.

Jako przykład mogą tu posłużyć słowa takie jak 'tudzież’ czy 'gdyż’. Chociaż często zwroty te występują w polskich dokumentach o charakterze prawnym, to w sytuacji tłumaczenia ich na inny język pojawia się problem ze znalezieniem ich wiernego odpowiednika. Takie sytuacje wymagają od tłumacza sporej elastyczności językowej, która jednak nie spowoduje, że tłumaczony tekst zmieni swój charakter.

Tłumacze muszą mieć zatem cały czas na uwadze to, by zachować zgodność z wykładnią prawną danego kraju – jest to niezbędne by przetłumaczony dokument nabrał mocy prawnej i mógł funkcjonować w konkretnym systemie prawnym. Od tłumaczy zajmujących się tłumaczeniem aktów prawnych wymaga się wykształcenia w zakresie prawa lub administracji. Jest to ważne, bo dzięki swojej wiedzy i zdobytym umiejętnością będą znali wiele kruczków prawnych i będą w stanie rozwiązać dużo zawiłości prawno-językowych.

W zakresie tłumaczeń prawniczych biura tłumaczeń zajmują się tłumaczeniem m. in. umów handlowych, aktów notarialnych, pełnomoctnictw, dokumentów ubezpieczeniowych oraz sądowych.

kotły gazowe rzeszów wywóz gratów www.gpwnagpw.pl