Proces tłumaczenia w biurze tłumaczeń

Proces tłumaczenia jakiego dokonują tłumacze zasadniczo można podzielić na dwa etapy – dekodowania tekstu źródłowego oraz kodowanie tekstu docelowego. Mówić prościej każde tłumaczenie opiera się najpierw na zrozumieniu tekstu oryginalnego, a następnie na przełożeniu go na język wybranego tłumaczenia. Aby poprawnie zdekodować tekst źródłowy tłumacz musi biegle posługiwać się językiem oryginalnego tekstu. Musi należycie rozszyfrować znaczenie zarówno w ujęciu gramatycznym jak i kontekstowym. Na tekst powinien spojrzeć nie tylko pod względem jego wydzielonych fragmentów, ale także całościowo, co pozwoli mu lepiej zrozumieć jego znaczenie. Dobre i rzetelne tłumaczenie to jednak nie tylko wierne oddanie oryginalnego znaczenia, ale także umiejętna i adekwatna do bieżącej sytuacji jego interpretacja.

Dobry tłumacz musi także bardzo biegle posługiwać się docelowym językiem tłumaczenia tekstu. Jest to ważne, aby przekład dostosować do sposobu myślenia odbiorców tegoż tekstu, gdyż jak wiadomo ludzie myślą w języku, w którym mówią. Pod względem jakości tłumaczenia ważniejsze jest, aby tłumacz wykazywał się lepszą i dokładniejszą znajomością języka docelowego przekładu, aniżeli języka źródłowego. Dlatego też w większości przypadków tłumacze dokonują przekładów z języka obcego na swój język ojczysty. Ważne są jednak nie tylko kompetencje językowe, ale także i szeroka wiedza merytoryczna. Ułatwia ona tłumaczowi pracę z tekstem oraz jego wierne przełożenie, bez wprowadzania błędów.

montaż kotłów gazowych rzeszów