Epidemie cholery

Epidemie cholery siały postrach wśród ludności i zabijały tysiące chorych na wszystkich kontynentach. Ostatnia epidemia…