Mnemotechniki – techniki pamięciowe

Jedną z metod szybkiej nauki są mnemotechniki, czyli techniki pamięciowe.

Wśród nich znajdziemy sposoby, które ułatwią zapamiętywanie informacji, przechowywanie ich oraz przywoływanie ich z pamięci, gdy zajdzie taka potrzeba.

Techniki pamięciowe pozwalają bardzo szybko i łatwo poprawić naszą zdolność do zapamiętywania.

Zatem jest to nie tylko metoda szybkiej nauki, ale także trening dla naszej pamięci i mózgu.

Słowo „mnemotechnika” jest związane z greckim wyrazem „mneme”, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza pamięć.

Istnieje kilka rodzajów technik pamięciowych, jednak do najpopularniejszych należą: kojarzenie informacji, skróty językowe, stosowanie praw zapamiętywania polegające na wykorzystywaniu potencjału obu półkul mózgowych, porządkowanie oraz grupowanie wyrazów według określonych kategorii.

Bazując na tych technikach istnieje wiele metod szybkiej nauki.

Techniki pamięciowe można skutecznie stosować zarówno w naukach ścisłych, jak i humanistycznych.