Łańcuchowa metoda skojarzeń

Wiele metod szybkiej nauki bazuje na skojarzeniach. Jednym ze sposobów efektywnego uczenia się jest łańcuchowa metoda skojarzeń, o której warto co nieco wiedzieć, ponieważ pozwala w prosty i szybki sposób przyswajać wiedzę. Na czym polega ta metoda? Łańcuchowa metoda skojarzeń polega na kojarzeniu ze sobą kolejnych pozycji. W ten sposób można wymyślać historie, nierzadko dziwne i zabawne. Jednakże jest to niezwykle skuteczne, zwłaszcza gdy mamy do zapamiętania ciąg elementów, w określonej kolejności.

Odtwarzając w pamięci wymyśloną wcześniej anegdotę, z pewnością nie pominiemy żadnej ważnej informacji. Ucząc się korzystania z tej metody, początkowo można ją wykorzystywać przy zapamiętywaniu listy zakupów. Nie należy się bać stosowania dziwnych, zabawnych wyrażeń, ponieważ to właśnie one są najbardziej charakterystyczne i szybciej zapadają w pamięci. Ta metoda w dużej mierze bazuje na wyobraźni i kreatywności. Im bardziej niezwykła historia, tym łatwiej ją zapamiętamy, a następnie odtworzymy, gdy zajdzie taka potrzeba.

biuro tłumaczeń warszawa