Czym jest epidemia?

O epidemii mówi się w sytuacji, kiedy na określonym terenie, w tym samym czasie występuje duża liczba zachorowań lub innych zaburzeń zdrowia. Liczba chorych jest znacznie większa niż oczekiwana, a choroba szybko przenosi się na kolejne ofiary.

Epidemie, które charakteryzują się niewielką liczbą zachorowań i są ograniczone do konkretnego czasu i obszaru często określa się mianem ogniska epidemicznego. Termin epidemia jest używany głównie w literaturze naukowej, zaś w języku potocznym przybiera nieco innego znaczenia.

Ludzie epidemią często nazywają np. masowe zachorowania wywołane chorobami zakaźnymi.

Historia zna wiele przypadków epidemii, największe spustoszenie na świecie wywołały epidemia dżumy w Europie w latach 1347-1352 – wówczas zmarło ponad 30 procent mieszkańców kontynentu oraz epidemia grypy hiszpanki, która zabiła 50 milionów chorych. W Polsce natomiast najgroźniejsze epidemie to epidemia cholery na Śląsku, która miała miejsce w 1831 roku oraz epidemia ospy prawdziwej we Wrocławiu z 1963 roku.