Choroby neurologiczne a dziedziczenie

Znacząca część chorób neurologicznych czy neurodegeneracyjnych ma podłoże genetyczne. Nie zawsze oznacza to jednak, że choroba jest dziedziczna. W kontekście chorób należy też mieć na uwadze choroby nowotworowe, które mogą mieć podłoże genetyczne. W przypadku zachorowań w rodzinie stosownym jest wykonanie badań takich jak na przykład test brca.

Mutacja genu, odpowiedzialna za rozwój choroby, może nastąpić na przykład już w życiu płodowym przyszłego chorego. Wśród chorób neurologicznych dziedzicznych należy zwrócić uwagę na te dziedziczone w sposób autosomalny recesywny i w sposób autosomalny dominujący.

W pierwszym przypadku prawdopodobieństwo zachorowania będzie znacznie mniejsze, ponieważ zarówno matka, jak i ojciec musieliby być nosicielami wadliwego genu. W drugim szanse są spore – wystarczy, że gen przekaże tylko jeden z rodziców.

Szanse na urodzenie dziecka z wadą genetyczną zwiększają się, jeśli podobną wadę ma jego rodzeństwo. Choroby neurologiczne są jednak warunkowe nie tylko czynnikami genetycznymi.

Wskazuje się również na rolę czynników zakaźnych, jak na przykład w przypadku zapalenia opon mózgowych czy Zespołu Guillaina-Barrégo. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że nadal nie jest znane podłoże wszystkich chorób neurologicznych – część wyjaśnień opiera się na hipotezach.

domy opieki nowy sącz i okolice www.hierophant-nox.com